UGent logo
Home Algemeen Programma Praktisch Gent FAQ

 

Doelgroep
Doelstellingen
Didactiek
Organisaties
Donateurs

Algemeen

Doelgroep

foto

De Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep richt zich tot de volgende doelgroep:

  • De studenten wonen niet in het Nederlandse taalgebied en hebben het Nederlands niet als moedertaal. Wanneer de cursus start zijn ze ten minste 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar.
  • De kandidaten zijn universiteits- of hogeschoolstudenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak of bijvak in de bachelor of master of een andere studierichting volgen met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.
  • De deelnemers leggen bij aanmelding een niveautoets af omdat ze taalvaardig genoeg moeten zijn om alle onderdelen van de cursus te volgen. Op deze toets moeten ze minimaal het niveau B1+ behalen van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK).